โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย O-NET ปี2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,09:31  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการคุมห้องสอบ สอบธรรมศึกษาในโรงเรียน ปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,09:27  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,09:27  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย O-NET ปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,09:25  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,09:24  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,09:23  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการคุมห้องสอบ สอบธรรมศึกษาในโรงเรียน ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,14:02  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการเขียนเรียงความ ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,12:52  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,12:47  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย O-NET ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,12:45  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..