โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 259063
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 259061
เอกสารกลุ่มงานงบประมาณ 259068
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 259078
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 259064
เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 259068