โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
แผนการจัดการเรียนรู้
คุณครูกิติพร
คุณครูแววตา
คุณครูสวัสดิ์
คุณครูนวภพ
คุณครูธนภัทร
คุณครูสุกัญญา
คุณครูณัฏฐณิชา
คุณครูแพรธารทอง
คุณครูธาตรี
คุณครูภักสร
คุณครูอรอุมา
คุณครูกรภัฏ
คุณครูขวัญตา
คุณครูวรรศิกา
คุณครูต้องใจ