โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
ปฐมวัย

นางแวว ผายชำนาญ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางขวัญตา ภาโสม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1