โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรอุมา ไมยวงค์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์