โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัญญา พลสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1