โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 มิ.ย. 63 ถึง 01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
16 ก.พ. 63 ถึง 17 ก.พ. 63 งานรวมใจไทโส้ ประจำปี 2563
12 ก.พ. 63 การสอบ Rt ของนักเรียนระดับชั้น ป.1
05 ก.พ. 63 ถึง 06 ก.พ. 63 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านพะทาย
โรงเรียนบ้านพะทายจะจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดัง โรงเรียนบ้านพะทาย โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โรงเรียนบ้านนาข่าท่า ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสว่างจะเป็นท่ีตั้งค่ายลูกเสือชั่วคราว
ชุดลูกเสือ
01 ก.พ. 63 การสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
10 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านพะทายร่วมกับองค์การบริหารตำบลพะทายจะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันศุกร์ วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่สนามองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย เรียนเชิญส่วนราชการ ห้างร้านต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
18 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอของอำเภอท่าอุเทน ประจำปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562
12 ธ.ค. 62 ถึง 14 ธ.ค. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี -โท-เอก
25 พ.ย. 62 ถึง 27 พ.ย. 62 แข่งขันกีฬาเครือข่ายชายโขง ที่โรงเรียนบ้านนาข่าท่า
11 พ.ย. 62 ติวธรรมศึกษาก่อนสอบ
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านพะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562