โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสวัสดิ์ เพ็ชรพินิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ