โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกิติพร เบ้าลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภักสร ภูมิศาสตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2