โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 27) 25 มิ.ย. 63
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านพะทาย ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 33) 24 มี.ค. 63
การสอบ Rt ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 (อ่าน 104) 12 ก.พ. 63
งานรวมใจไทโส้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 94) 12 ก.พ. 63
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (อ่าน 104) 31 ม.ค. 63
การสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 113) 31 ม.ค. 63
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 138) 16 ม.ค. 63
การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอของอำเภอท่าอุเทน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอุเทนโนนตาลเป (อ่าน 141) 16 ธ.ค. 62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาค (อ่าน 110) 06 ธ.ค. 62
สอบธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี -โท-เอก วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 126) 28 พ.ย. 62
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายชายโขง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 121) 16 พ.ย. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 124) 01 พ.ย. 62