โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
ผู้บริหาร

นายคารมณ์ เพียรภายลุน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2019
ปรับปรุง 06/11/2020
สถิติผู้เข้าชม 70549
Page Views 79777
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา ท่าอุเทน
2 โรงเรียนบ้านคำเตย ท่าจำปา ท่าอุเทน
3 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าจำปา ท่าอุเทน 042560119
4 โรงเรียนบ้านท่าจำปา ท่าจำปา ท่าอุเทน
5 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ท่าจำปา ท่าอุเทน
6 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก ท่าจำปา ท่าอุเทน
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ท่าจำปา ท่าอุเทน
8 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว ท่าจำปา ท่าอุเทน
9 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน ท่าอุเทน ท่าอุเทน
10 โรงเรียนบ้านน้อยหัวบึง ท่าอุเทน ท่าอุเทน
11 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ท่าอุเทน ท่าอุเทน 042581315
12 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ พนอม ท่าอุเทน
13 โรงเรียนบ้านดง พนอม ท่าอุเทน
14 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน
15 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด พนอม ท่าอุเทน
16 โรงเรียนบ้านพนอม พนอม ท่าอุเทน
17 โรงเรียนบ้านพะทาย พะทาย ท่าอุเทน 0862328144
18 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า พะทาย ท่าอุเทน
19 โรงเรียนพะทายพิทยาคม พะทาย ท่าอุเทน
20 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง พะทาย ท่าอุเทน
21 โรงเรียนบ้านโพนแดง รามราช ท่าอุเทน
22 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง รามราช ท่าอุเทน
23 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร รามราช ท่าอุเทน 0-4253-5085
24 โรงเรียนบ้านบุ่ง รามราช ท่าอุเทน
25 โรงเรียนรามราชพิทยาคม รามราช ท่าอุเทน
26 โรงเรียนบ้านโพนก่อ รามราช ท่าอุเทน
27 โรงเรียนบ้านรามราช รามราช ท่าอุเทน
28 โรงเรียนบ้านหนองเทา หนองเทา ท่าอุเทน
29 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย หนองเทา ท่าอุเทน 042538333
30 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา เวินพระบาท ท่าอุเทน
31 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท เวินพระบาท ท่าอุเทน
32 โรงเรียนบ้านเชียงยืน เวินพระบาท ท่าอุเทน
33 โรงเรียนบ้านปากทวย เวินพระบาท ท่าอุเทน
34 โรงเรียนบ้านนาผักปอด โนนตาล ท่าอุเทน
35 โรงเรียนบ้านธาตุ โนนตาล ท่าอุเทน
36 โรงเรียนบ้านตาล โนนตาล ท่าอุเทน
37 โรงเรียนบ้านโพน โนนตาล ท่าอุเทน
38 โรงเรียนบ้านน้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน
39 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ไชยบุรี ท่าอุเทน
40 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ไชยบุรี ท่าอุเทน
41 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ ไชยบุรี ท่าอุเทน
42 โรงเรียนบ้านนาเพียง ไชยบุรี ท่าอุเทน
43 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ไชยบุรี ท่าอุเทน
44 โรงเรียนบ้านนาหนองบก ไชยบุรี ท่าอุเทน
45 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ไชยบุรี ท่าอุเทน 0-4253-8310
46 โรงเรียนบ้านหาดกวน ไชยบุรี ท่าอุเทน
47 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ไชยบุรี ท่าอุเทน
48 โรงเรียนบ้านดอนเตย ดอนเตย นาทม
49 โรงเรียนบ้านโคกศรี ดอนเตย นาทม
50 โรงเรียนบ้านหมูม้น ดอนเตย นาทม
51 โรงเรียนนาทมวิทยา นาทม นาทม
52 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม นาทม
53 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง นาทม นาทม
54 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย นาทม นาทม
55 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ นาทม นาทม
56 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี นาทม นาทม
57 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ นาทม นาทม
58 โรงเรียนบ้านชัยมงคล หนองซน นาทม
59 โรงเรียนบ้านเทพนิมิตร หนองซน นาทม
60 โรงเรียนบ้านนานอ หนองซน นาทม
61 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม หนองซน นาทม
62 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซน นาทม
63 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา หนองซน นาทม
64 โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซน นาทม
65 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าเรือ นาหว้า
66 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร นาคูณใหญ่ นาหว้า
67 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว นาคูณใหญ่ นาหว้า
68 โรงเรียนชุมชนนางัว นางัว นาหว้า ๐๔๒-๕๙๗๔๒๕
69 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส นางัว นาหว้า
70 โรงเรียนบ้านนากะทืม นางัว นาหว้า
71 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ นางัว นาหว้า 0-4259-7461
72 โรงเรียนบ้านโนนกุง นางัว นาหว้า
73 โรงเรียนบ้านนาคอย นางัว นาหว้า
74 โรงเรียนบ้านอูนนา นางัว นาหว้า
75 โรงเรียนบ้านสามัคคี นางัว นาหว้า
76 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ นาหว้า นาหว้า
77 โรงเรียนบ้านหนองบัว นาหว้า นาหว้า
78 โรงเรียนบ้านนาพระ นาหว้า นาหว้า
79 โรงเรียนบ้านตาล นาหว้า นาหว้า
80 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นาหว้า นาหว้า
81 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย บ้านเสียว นาหว้า
82 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านเสียว นาหว้า
83 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม บ้านเสียว นาหว้า
84 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา บ้านเสียว นาหว้า
85 โรงเรียนบ้านดอนแดง บ้านเสียว นาหว้า
86 โรงเรียนบ้านหนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า
87 โรงเรียนบ้านนาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า
88 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า
89 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า
90 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง เหล่าพัฒนา นาหว้า
91 โรงเรียนบ้านดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า
92 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ นางัว บ้านแพง 042599070
93 โรงเรียนบ้านดอนบาก นางัว บ้านแพง
94 โรงเรียนบ้านพืชผล นางัว บ้านแพง
95 โรงเรียนบ้านนางัว นางัว บ้านแพง
96 โรงเรียนบ้านแพงโคก นางัว บ้านแพง
97 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง นาเข บ้านแพง
98 โรงเรียนบ้านนาเข นาเข บ้านแพง
99 โรงเรียนบ้านนายาง บ้านแพง บ้านแพง
100 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว(ยาสูบสงเคราะห์) บ้านแพง บ้านแพง
101 โรงเรียนบ้านแพงวิทยา บ้านแพง บ้านแพง
102 โรงเรียนบ้านหัวหาด บ้านแพง บ้านแพง
103 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง บ้านแพง บ้านแพง 042591241
104 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี บ้านแพง บ้านแพง
105 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก หนองแวง บ้านแพง
106 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง บ้านแพง
107 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง บ้านแพง
108 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองแวง บ้านแพง
109 โรงเรียนบ้านนากระแต้ หนองแวง บ้านแพง
110 โรงเรียนบ้านคำนกกก หนองแวง บ้านแพง 0833075743
111 โรงเรียนบ้านไชยศรี หนองแวง บ้านแพง
112 โรงเรียนบ้านนาพระชัย หนองแวง บ้านแพง
113 โรงเรียนบ้านม่วงชี โพนทอง บ้านแพง
114 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย โพนทอง บ้านแพง
115 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู โพนทอง บ้านแพง
116 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง โพนทอง บ้านแพง
117 โรงเรียนบ้านโคกยาว โพนทอง บ้านแพง
118 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพนทอง บ้านแพง
119 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน โพนทอง บ้านแพง
120 โรงเรียนลังกาพิทยาคม โพนทอง บ้านแพง
121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา ไผ่ล้อม บ้านแพง
122 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ไผ่ล้อม บ้านแพง
123 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ไผ่ล้อม บ้านแพง
124 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม
125 โรงเรียนบ้านดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม
126 โรงเรียนบ้านนาเพียง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม
127 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม
128 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม
129 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) นาคำ ศรีสงคราม
130 โรงเรียนบ้านนาคํา นาคำ ศรีสงคราม
131 โรงเรียนบ้านเหล่า นาคำ ศรีสงคราม 0818733482
132 โรงเรียนบ้านโพนงาม นาคำ ศรีสงคราม
133 โรงเรียนบ้านคําสว่าง นาคำ ศรีสงคราม
134 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ นาคำ ศรีสงคราม
135 โรงเรียนบ้านภูกระแต นาคำ ศรีสงคราม
136 โรงเรียนบ้านอีอูด นาเดื่อ ศรีสงคราม 086 0245824
137 โรงเรียนบ้านนาชุม นาเดื่อ ศรีสงคราม
138 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ นาเดื่อ ศรีสงคราม
139 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา นาเดื่อ ศรีสงคราม 042-560005
140 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม นาเดื่อ ศรีสงคราม
141 โรงเรียนบ้านจอมศรี นาเดื่อ ศรีสงคราม
142 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย บ้านข่า ศรีสงคราม
143 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว บ้านข่า ศรีสงคราม
144 โรงเรียนบ้านข่า บ้านข่า ศรีสงคราม
145 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา บ้านเอื้อง ศรีสงคราม
146 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม
147 โรงเรียนบ้านดงขวาง บ้านเอื้อง ศรีสงคราม
148 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี บ้านเอื้อง ศรีสงคราม
149 โรงเรียนบ้านเซียงเซา บ้านเอื้อง ศรีสงคราม
150 โรงเรียนบ้านหนองผือ บ้านเอื้อง ศรีสงคราม
151 โรงเรียนบ้านตาลกุด ศรีสงคราม ศรีสงคราม
152 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ศรีสงคราม ศรีสงคราม 042599251
153 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว ศรีสงคราม ศรีสงคราม
154 โรงเรียนบ้านปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม
155 โรงเรียนบ้านยางงอย ศรีสงคราม ศรีสงคราม
156 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม
157 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) สามผง ศรีสงคราม
158 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สามผง ศรีสงคราม
159 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สามผง ศรีสงคราม
160 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม
161 โรงเรียนบ้านดงน้อย สามผง ศรีสงคราม
162 โรงเรียนบ้านแค สามผง ศรีสงคราม
163 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) หาดแพง ศรีสงคราม
164 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม
165 โรงเรียนบ้านคําไฮ หาดแพง ศรีสงคราม
166 โรงเรียนบ้านอ้วน หาดแพง ศรีสงคราม 042-560-003
167 โรงเรียนบ้านโพนขาว โพนสว่าง ศรีสงคราม
168 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ โพนสว่าง ศรีสงคราม
169 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง โพนสว่าง ศรีสงคราม
170 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพนสว่าง ศรีสงคราม
171 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ นาขมิ้น โพนสวรรค์ 0850054955
172 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย นาขมิ้น โพนสวรรค์
173 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย นาขมิ้น โพนสวรรค์
174 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น นาขมิ้น โพนสวรรค์ 042-535284
175 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ นาขมิ้น โพนสวรรค์
176 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร นาขมิ้น โพนสวรรค์
177 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ 042560047
178 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ 042-536589
179 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า นาหัวบ่อ โพนสวรรค์
180 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์
181 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว นาใน โพนสวรรค์
182 โรงเรียนบ้านนาใน นาใน โพนสวรรค์
183 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ บ้านค้อ โพนสวรรค์
184 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์
185 โรงเรียนบ้านค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์
186 โรงเรียนบ้านนาคำ บ้านค้อ โพนสวรรค์
187 โรงเรียนบ้านหนองท่ม บ้านค้อ โพนสวรรค์
188 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์
189 โรงเรียนบ้านนาเต่า บ้านค้อ โพนสวรรค์
190 โรงเรียนบ้านบงคํา โพนจาน โพนสวรรค์
191 โรงเรียนบ้านต้าย โพนจาน โพนสวรรค์
192 โรงเรียนบ้านโพนจาน โพนจาน โพนสวรรค์ 042-595219
193 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค์
194 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม โพนบก โพนสวรรค์
195 โรงเรียนบ้านโพนบก โพนบก โพนสวรรค์
196 โรงเรียนบ้านเสาเล้า โพนสวรรค์ โพนสวรรค์
197 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์
198 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 042-595379
199 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์
200 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์
201 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์