โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 3
เอกสารกลุ่มงานงบประมาณ 1
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 2
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 3
เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 3