โรงเรียนบ้านพะทาย
เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนนท่าอุเทน-บ้านแพง บ้านพะทาย  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 0862328144
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 171326
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 171324
เอกสารกลุ่มงานงบประมาณ 171330
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 171339
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 171323
เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 171324